fbpx

Vilardell Digest

Vilardell Digest > El sistema digestiu > Hàbits saludables

Hàbits saludables

L’estat de salut d’una persona és el resultat de la interacció del seu genotip i l’ambient en què es desenvolupa i viu o estil de vida.

L’estil de vida és la base de la qualitat de vida, un concepte que l’Organització Mundial de la Salut defineix com “la percepció que un individu té del seu lloc en l’existència, en el context de la cultura i del sistema de valors en què viu i en relació amb els seus objectius, les seves expectatives, les seves normes, les seves inquietuds”.

Per mantenir un bon estat de salut podem fer ben poques coses respecte de la nostra informació genètica, però sí que podem adquirir hàbits saludables que ens ajudin a prevenir i reduir patologies que infereixen directament en la nostra salut com, per exemple:

  • Mantenir una alimentació saludable
  • Fer activitat física diàriament
  • Mantenir una bona higiene personal
  • Realitzar activitats d’oci o aficions i evitar l’estrès

Alimentació saludable

En l’estil de vida, el consum d’aliments pot afectar de manera important el metabolisme, ja que segons les característiques dels productes que es consumeixin, les reaccions químiques generades poden variar. El metabolisme és el conjunt de reaccions químiques a partir dels aliments que es desenvolupen al cos amb la finalitat de produir l’energia necessària per al desenvolupament de l’ésser viu.

Mantenir una alimentació saludable redueix significativament el risc de patir malalties digestives. Per això s’han de consumir aliments que, adaptats a altres factors com el ritme de vida (sedentari o actiu), l’edat i la situació fisiològica (embaràs, alletament, infància, adolescència, vellesa), proporcionin els nutrients necessaris per mantenir la salut de l’organisme.

Una dieta saludable ha de ser:

  • Variada, per aportar tots els nutrients necessaris al cos.
  • Suficient en energia i nutrients per mantenir les funcions vitals i les activitats diàries, tant físiques com intel·lectuals.
  • Adaptada a les necessitats fisiològiques, la regió geogràfica, la religió i la cultura.
  • Equilibrada, respectant els percentatges recomanats de nutrients.

Activitat física

L’exercici físic és un altre factor rellevant per evitar malalties del sistema digestiu. Això es deu al fet que la digestió està relacionada amb el moviment.

Els moviments peristàltics són els que ens ajuden a fer passar els aliments pel tub digestiu i l’estómac perquè puguin ser absorbits, si no fem exercici físic, aquests moviments de l’estómac i els intestins es fan més lents i la digestió empitjora.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana als adults que sumin 150 minuts d’activitat física al llarg de la setmana. Els beneficis que aporta fer exercici són àmpliament coneguts, a més de millorar la digestió, permet controlar la tensió arterial, millorar els nivells de colesterol i de glucosa i reduir els problemes de mobilitat.

Higiene

Un focus d’infecció important són les nostres mans, ja que les utilitzem per agafar molts dels aliments que ens posem a la boca. Cal tenir una cura especial a l’hora de rentar-nos les mans i de desinfectar-les. Els bacteris aprofiten aquesta via per introduir-se al nostre organisme i són una de les principals fonts de malalties del sistema digestiu. Alguns són ben coneguts, com la salmonel·la i l’E. coli i són els causants de diversos trastorns digestius.

Evitar l’estrès i el nerviosisme

Alts nivells de nerviosisme o d’estrès poden causar moltes malalties digestives, com ara úlceres i la síndrome del còlon irritable. Per evitar aquestes complicacions és necessari i fonamental descansar, dormir adequadament i menjar i mastegar bé els aliments amb temps i relaxadament. Els nervis poden fer que no absorbim bé els nutrients dels aliments i causar un dèficit de ferro, minerals i vitamines al nostre organisme.