Avís legal

1. OBJECTE I ACCEPTACIÓ

Aquest avís legal regula l’ús i la utilització del lloc web www.vilardelldigest.com (d’ara endavant, el “WEB”), del qual és titular LABORATORIS VILARDELL, SA (d’ara endavant, el “PROPIETARI DEL WEB”). La navegació pel lloc web del PROPIETARI DEL WEB li atribueix la condició d’usuari del mateix web i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, i s’adverteix que aquestes condicions poden ser modificades sense notificació prèvia del PROPIETARI DEL WEB, cas en què es procedirà a publicar-les i a avisar-ne amb la màxima antelació possible. Per això, és recomanable llegir-ne atentament el contingut en cas de voler accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d’aquest lloc web. L’usuari, a més, s’obliga a fer un ús correcte del lloc web, de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i aquest avís legal, i ha de respondre davant el PROPIETARI DEL WEB o davant tercers de qualssevol danys i perjudicis que es puguin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. Qualsevol utilització diferent de la que s’ha autoritzat està expressament prohibida, i el PROPIETARI DEL WEB pot denegar o retirar-ne l’accés i l’ús en qualsevol moment.

2. IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS

El PROPIETARI DEL WEB, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’informa que:

 • La seva denominació social és: LABORATORIS VILARDELL, SA
 • El seu nom comercial és: VILARDELL DIGEST
 • El seu CIF és: A08652505
 • El seu domicili social és a: C/ Constitució, 66-68, 08980 Sant Feliu de Llobregat
 • Està inscrita en el Registre mercantil de Barcelona, tom 4431, llibre 3761, secció 2a, foli 27, full 48876, inscr. 1a.

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte, que detallem a continuació: Telèfon: 936 85 17 37 Correu electrònic: atencion@vilardelldigest.com Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i el PROPIETARI DEL WEB es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es facin a través de qualsevol dels mitjans detallats anteriorment.

3. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït. No obstant això, el PROPIETARI DEL WEB pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferts al seu web a l’emplenament previ del formulari corresponent. L’usuari garanteix l’autenticitat i l’actualitat de totes aquelles dades que comuniqui al PROPIETARI DEL WEB i és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci. L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis del PROPIETARI DEL WEB i a no emprar-los per, entre d’altres: a) Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic. b) Introduir a la xarxa virus informàtics o fer actuacions susceptibles d’alterar, fer malbé, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics del PROPIETARI DEL WEB o de terceres persones, així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el PROPIETARI DEL WEB presta serveis. c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics del PROPIETARI DEL WEB o de tercers i, si escau, extreure’n informació. d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació del PROPIETARI DEL WEB o de tercers. e) Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari. f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o, de qualsevol altra manera, comunicar públicament, transformar o modificar els seus continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels drets corresponents o això resulti legalment permès. g) Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o d’altres de naturalesa comercial sense haver-ne tramitat prèviament la sol·licitud o comptar amb el consentiment corresponent. Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia i programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany al PROPIETARI DEL WEB, sense que es puguin entendre cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre aquests més enllà del que és estrictament necessari per a l’ús correcte del web. En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar-ne, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin en servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap mena d’explotació. Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat del PROPIETARI DEL WEB, i no es pot entendre que l’ús o l’accés al web atribueix a l’usuari cap dret sobre aquestes marques, noms comercials o signes distintius. La distribució, la modificació, la cessió o la comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació estan prohibits. L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre el PROPIETARI DEL WEB i el propietari del lloc web que s’estableixi, ni l’acceptació o aprovació del PROPIETARI DEL WEB dels seus continguts o serveis. El PROPIETARI DEL WEB no es responsabilitza de l’ús que cada usuari doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que faci sobre la base d’aquests materials.

4. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

El contingut d’aquest lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que se’n garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic. El PROPIETARI DEL WEB exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de: a) La impossibilitat d’accés al lloc web o la manca de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota mena dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’hi ofereixen. b) La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris. c) L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i aquest avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a tall d’exemple, el PROPIETARI DEL WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita. Així mateix, el PROPIETARI DEL WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que estigui fora d’aquest web i no sigui gestionada directament per l’administrador del nostre lloc web. La funció dels enllaços que apareixen en aquest web és exclusivament informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. El PROPIETARI DEL WEB no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats, ni suggereix, convida o recomana la visita a aquests llocs enllaçats, per la qual cosa tampoc és responsable del resultat obtingut. El PROPIETARI DEL WEB no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

5. POLÍTICA DE PRIVADESA

A continuació li indiquem els detalls referits als diferents tractaments de dades personals que fem a LABORATORIS VILARDELL, SA. 5.1. Tractament de les dades personals de clients i contactes potencials a través del web 5.1.1. Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable LABORATORIS VILARDELL, SA
Finalitat Prestar els serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials o butlletins informatius.
Legitimació Execució d’un contracte. Consentiment de l’interessat.
Destinataris Es preveuen cessions de dades a: Tercers països.
Drets Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, entre altres drets indicats en la informació addicional, que pot exercir dirigint-se al responsable del tractament de dades, a l’adreça electrònica a atencion@vilardelldigest.com.

5.1.2. Informació addicional sobre protecció de dades Qui és el responsable del tractament de les seves dades? Entitat: LABORATORIS VILARDELL, SA – NIF: A08652505 Adreça postal: C/ Constitució, 66-68, 08980 Sant Feliu de Llobregat Telèfon: 936 85 17 37 Correu electrònic: atencion@vilardelldigest.com Amb quina finalitat tractem les seves dades personals? A LABORATORIS VILARDELL, SA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per atendre les seves sol·licituds i enviar-los comunicacions comercials, així com els nostres butlletins. Durant quant de temps conservarem les seves dades? Les dades es conservaran mentre l’interessat no en sol·liciti la supressió. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades? Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats
 • Consentiment de l’interessat: Atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades? Les dades es comunicaran als destinataris següents:

 • Tercers països.

Transferències de dades a tercers països. Es preveuen les següents transferències de dades a tercers països:

 • Mailchimp, amb la finalitat d’enviar comunicacions comercials o butlletins informatius. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert per mitjà de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar informació addicional a https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades? Qualsevol persona té dret que li confirmin si a LABORATORIS VILARDELL, SA estem tractant, o no, dades personals que la concerneixen. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix, en els supòsits legalment establerts, tindrà dret a la portabilitat de les seves dades personals. En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, LABORATORIS VILARDELL, SA deixarà de tractar les dades, tret que hi hagi motius legítims imperiosos o sigui procedent l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Pot exercitar materialment els seus drets de la manera següent: enviant un correu electrònic a atencion@vilardelldigest.com o una carta a C/ Constitució, 66-68, 08980 Sant Feliu de Llobregat. Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment efectuat abans de retirar-lo. En cas que consideri que s’han vulnerat els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control en matèria de protecció de dades competent, a través del seu lloc web: www.agpd.es.

5.2 Tractament de les dades personals dels contactes de correu electrònic 5.2.1 Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable LABORATORIS VILARDELL, SA
Finalitat Prestar-li els serveis que ens ha sol·licitat, atendre les seves sol·licituds d’informació i enviar-li comunicacions comercials.
Legitimació Execució de contracte, interès legítim del responsable o consentiment de l’interessat.
Destinataris No se cediran dades a tercers, llevat que hi hagi cap obligació legal.
Drets Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, entre d’altres drets indicats en la informació addicional, que pot exercir adreçant-se al responsable del tractament de dades, a l’adreça electrònica atencion@vilardelldigest.com.

5.2.2 Informació addicional sobre protecció de dades Qui és el responsable del tractament de les seves dades? Entitat: LABORATORIS VILARDELL, SA – NIF: A08652505 Adreça postal: C/ Constitució, 66-68, 08980 Sant Feliu de Llobregat Telèfon: 936 85 17 37 Correu electrònic: atencion@vilardelldigest.com Amb quina finalitat tractem les seves dades personals? A LABORATORIS VILARDELL, SA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per prestar-los els serveis que ens han sol·licitat, atendre les seves sol·licituds d’informació i enviar-los comunicacions comercials. Durant quant de temps conservarem les seves dades? Les dades es conservaran mentre l’interessat no en sol·liciti la supressió. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades? Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució de contracte: Prestació dels serveis sol·licitats
 • Interès legítim del responsable: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis i/o
 • Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis i/o productes a partir de sol·licituds prèvies mantingudes amb els responsables del tractament.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades? No se cediran dades a tercers, llevat que hi hagi cap obligació legal. Transferències de dades a tercers països. No es preveuen transferències de dades a tercers països. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades? Qualsevol persona té dret que li confirmin si a LABORATORIS VILARDELL, SA estem tractant, o no, dades personals que la concerneixen. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix, en els supòsits legalment establerts, tindrà dret a la portabilitat de les seves dades personals. En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, LABORATORIS VILARDELL, SA deixarà de tractar les dades, tret que hi hagi motius legítims imperiosos o sigui procedent l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Pot exercitar materialment els seus drets de la manera següent: enviant un correu electrònic a atencion@vilardelldigest.com o una carta a C/ Constitució, 66-68, 08980 Sant Feliu de Llobregat. Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment efectuat abans de retirar-lo. En cas que consideri que s’han vulnerat els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control en matèria de protecció de dades competent, a través del seu lloc web: www.agpd.es.

5.3. Tractament de les dades de potencials clients i gestió de sorteigs

5.3.1. Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable LABORATORIS VILARDELL, SA
Finalitat Atendre les seves sol·licituds, permetre que participin en sorteigs i enviar-los comunicacions comercials.
Legitimació Execució d’un contracte. Consentiment de l’interessat.
Destinataris Es preveuen cessions de dades a: Tots els mitjans informatius que l’empresa utilitza per a la publicació de les activitats. Es preveuen transferències a tercers països.
Drets Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, entre altres drets indicats en la informació addicional, que pot exercir adreçant-se al responsable del tractament de dades.
Procedència El mateix interessat.

5.3.2. Informació addicional sobre protecció de dades Qui és el responsable del tractament de les seves dades? Entitat: LABORATORIS VILARDELL, SA – NIF: A08652505 Adreça postal: C/ Constitució, 66-68, 08980 Sant Feliu de Llobregat Telèfon: 936 85 17 37 Correu electrònic: atencion@vilardelldigest.com Amb quina finalitat tractem les seves dades personals? A LABORATORIS VILARDELL, SA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per atendre les seves sol·licituds, perquè puguin participar en sorteigs convocats per l’empresa, així com per publicar els noms dels guanyadors en els mitjans informatius que l’empresa utilitzi, com un web o perfils en xarxes socials, i enviar-los comunicacions comercials, inclusivament per via electrònica. No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades proporcionades. Durant quant de temps conservarem les seves dades? Les dades es conservaran mentre l’interessat no en sol·liciti la supressió. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades? Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Atendre la seva sol·licitud i fer que pugui participar en sorteigs, així com publicar els noms dels guanyadors en els mitjans informatius que l’empresa utilitzi, com ara un web o perfils en xarxes socials.
 • Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials, inclusivament per via electrònica. Participació en sorteigs de la companyia i publicació dels noms dels guanyadors (incloent-hi la captació d’imatges) en els mitjans informatius que l’empresa utilitzi, com ara un web o perfils en xarxes socials.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades? Les dades es comunicaran als destinataris següents:

 • Tots els mitjans informatius que l’empresa utilitza per a la publicació de les activitats, amb la finalitat de comunicar imatges per als mitjans informatius d’empresa.
 • Tercers països.
 • Empresa de missatgeria.

Transferències de dades a tercers països. Es preveuen les següents transferències de dades a tercers països:

 • Facebook, amb la finalitat de publicar imatges o vídeos. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert per mitjà de: Consentiment explícit de l’interessat. Pot consultar informació addicional a https://es-es.facebook.com/privacy/.
 • Instagram, amb la finalitat de publicar imatges o vídeos. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert per mitjà de: Consentiment explícit de l’interessat. Pot consultar informació addicional a https://instagram.com/about/legal/privacy.
 • Mailchimp, amb la finalitat d’enviar comunicacions comercials o butlletins informatius. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert per mitjà de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar informació addicional a https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades? Qualsevol persona té dret que li confirmin si a LABORATORIS VILARDELL, SA estem tractant, o no, dades personals que la concerneixen. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Igualment, té dret a la portabilitat de les seves dades. En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, LABORATORIS VILARDELL, SA deixarà de tractar les dades, tret que hi hagi motius legítims imperiosos o sigui procedent l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Pot exercitar materialment els seus drets adreçant-se al responsable del tractament. Quan es faci l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les dades amb aquesta finalitat. Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment efectuat abans de retirar-lo. En cas que consideri que s’han vulnerat els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control en matèria de protecció de dades competent, a través del seu lloc web: www.agpd.es. Com hem obtingut les seves dades? Les dades personals que tractem a LABORATORIS VILARDELL, SA procedeixen del mateix interessat.

6. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT En cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que hi ha fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació al PROPIETARI DEL WEB identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta. Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi el lloc web del PROPIETARI DEL WEB, és aplicable la legislació espanyola i són competents els jutjats i tribunals de Barcelona (Espanya).

7. PUBLICACIONS La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment en els diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dona fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s’ha d’entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.

8. POLÍTICA DE COOKIES Què són les cookies? Una cookie és un fitxer que es descarrega al seu ordinador en accedir a determinats webs. Les cookies permeten a un web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, en funció de la informació que continguin i de la manera com utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer l’usuari. Tipus de cookies que utilitza aquest web Aquest web utilitza les cookies per a una sèrie de finalitats, entre les quals:

 • Anàlisi: són les cookies tractades per nosaltres o per tercers que ens permeten quantificar el nombre d’usuaris i així mesurar i analitzar estadísticament la utilització que fan els usuaris del servei. Amb aquesta finalitat, s’analitza la seva navegació al nostre web per tal de millorar l’experiència de l’usuari.
 • Tècniques: Són les cookies necessàries per a la navegació i el bon funcionament del nostre web. Permeten, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, accedir a comunicats d’accés restringit, utilitzar elements de seguretat, emmagatzemar continguts per poder difondre vídeos o compartir continguts a través de xarxes socials.

El detall de les cookies utilitzades en aquest pàgina web és el següent:

Cookies Nom Tipus Propòsit Més informació
_ga _gid _gat Google Analytics De tercers Recollir informació sobre la navegació dels usuaris pel lloc per conèixer l’origen de les visites i altres dades similars en termes estadístics. No s’obtenen dades dels noms o els cognoms dels usuaris ni de l’adreça postal concreta des d’on es connecten. Google Analytics, centre de privadesa de Google: http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
qtrans_front_language Idioma Pròpia Determinar l’idioma de l’usuari https://www.vilardelldigest.com
viewed_cookie_policy Política de cookies Pròpia Determinar si l’usuari ha acceptat la política de cookies https://www.vilardelldigest.com/politica-de-cookies/

Nota: Les cookies pròpies són utilitzades només pel propietari d’aquest web, i les cookies de tercers són utilitzades pel prestador del servei, que està detallat en el quadre anterior. Eliminar o bloquejar les cookies Vostè pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el seu ordinador. Pot trobar més informació sobre el seu navegador i les cookies en els enllaços següents:

Complement d’inhabilitació per a navegadors de Google Analytics Si vol rebutjar les cookies analítiques de Google Analytics en tots els navegadors, de manera que no s’enviï informació seva a Google Analytics, pot descarregar un complement que fa aquesta funció des d’aquest enllaç: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.