fbpx

Vilardell Digest

Probiòtics

Els probiòtics són microorganismes vius que, ingerits en una quantitat adequada, exerceixen efectes beneficiosos per a la salut. S’identifiquen a nivell de les soques. Cada soca serveix per a una patologia diferent i necessita una concentració determinada.

Una soca probiòtica es denomina en base al seu:
Gènere: Bifidobacterium
Espècie: longum
Designació alfanumèrica: BB536

Els efectes beneficiosos dels probiòtics varien segons les diferents soques i localitzacions on actuen, i per tant, la selecció d’un probiòtic basat en la identificació de la soca específica és molt important per aconseguir el benefici desitjat.

Es poden trobar en aliments, medicaments, complements alimentaris i han de tenir estudis concloents de la seva acció. Els efectes beneficiosos són soca dependents. La mesura utilitzada per quantificar els probiòtics són les UFC: Unitats Formadores de Colònies.

Les característiques que ha de tenir un microorganisme per ser considerat un probiòtic:
– Seguretat biològica: segurs i innocus sota qualsevol circumstància per a l’ésser humà.
– Posseir tolerància a les condicions ambientals del tracte gastrointestinal
– Capaços de colonitzar l’intestí i adherir-se a la mucosa intestinal.

Com actuen els probiòtics:
1- Competició amb bacteris patògens
2- Millora de la funció de la barrera intestinal
3- Producció de nutrients importants per a la funció intestinal
4- Immunomodulació

Bifidobacterium longum BB536 és un bacteri probiòtic Gram-positiva que produeix àcids làctics i acètics. Els beneficis per a la salut de BB536 inclouen mantenir la salut del tracte intestinal i el sistema immunològic i protegir contra infeccions. S’ha demostrat que millora la funció intestinal, té un efecte protector contra la diarrea i redueix els efectes secundaris del tractament amb antibiòtics, com la diarrea associada amb antibiòtics.

Bifidobacterium animalis ssp. lactis (BIFOLAC® 12) és una soca probiòtica ben provada i altament investigada i clínicament provada per millorar el restrenyiment. S’ha demostrat que B. lactis BB-12® arriba a l’intestí viva a través de canvis microbians confirmats en la femta i la recuperació fecal.

Lactobaccillus acidophilus (BIFOLAC® 5): soca probiòtica especialment provada en la regulació de la funció intestinal. Es tracta d’un bacteri anaeròbic que és un habitant natural de l’intestí humà, produeix àcid làctic, àcid acètic i peròxid d’hidrogen; aquests metabòlits fan que l’ambient intestinal sigui menys favorable per al creixement de microorganismes potencialment patògens. Els resultats dels estudis clínics han demostrat que el consum de Lactobacillus acidophilus (BIFOLAC®5) i Bifidobacterium animalis ssp. lactis (BIFOLAC®12) redueixen significativament en un 50% la durada de les diarrees associades al consum d’antibiòtics, així com el restabliment de la microbiota intestinal normal.

Lactobacillus rhamnosus (BIFOLAC® PB01): probiòtic que reforça els efectes de L. acidophilus i B.animalis ssp. lactis en el tracte gastrointestinal en relació amb les condicions infeccioses. S’ha demostrat que aquesta soca s’adhereix fortament a les cèl·lules epitelials intestinals, el que indica una capacitat d’excloure patògens de l’epiteli gastrointestinal. A més, L. rhamnosus (BIFOLAC®PB01) ha exhibit un fort potencial per inhibir el creixement de diversos bacteris patògens.

Altres principis actius