fbpx

Vilardell Digest

Glicerina

La glicerina és un poliol que s’obté de fonts vegetals.

S’utilitza com a laxant de caràcter general per al restrenyiment ocasional.

La glicerina actua com a laxant un cop administrada per via rectal i ho fa tant gràcies a un efecte irritant com gràcies a un efecte osmòtic. Els seus efectes es noten entre 15 i 30 minuts després de l’administració i a més, en nens, la mateixa inserció física d’una massa sòlida al recte provoca un estímul reflex que pot afavorir la defecació.

Altres principis actius