fbpx

Vilardell Digest

Pruna

Fruit de la Prunus domestica.

L’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) accepta com a al·legació per a la pruna el “manteniment d’una funció intestinal normal”.

Els àcids orgànics de la pruna tenen un efecte laxant osmòtic. Aquest efecte laxant osmòtic es pot veure augmentat gràcies a l’efecte laxant mecànic de la pectina. En contacte amb l’aigua forma un gel viscós i voluminós que incrementa el volum de les femtes, que a més es mantenen toves, i promou el peristaltisme.

Altres principis actius