fbpx

Vilardell Digest

Vilardell Digest > Principis Actius > Càscara Sagrada

Càscara Sagrada

La Càscara Sagrada està formada per l’escorça dessecada, sencera o fragmentada, del Rhamnus purshiana DC.

La Càscara Sagrada és una planta utilitzada tradicionalment per activar eficaçment el trànsit intestinal.

La Càscara Sagrada és un laxant que té un doble mecanisme d’acció. D’una banda, exerceix una acció directa sobre la paret intestinal que afavoreix el peristaltisme i disminueix el temps de trànsit a través de l’intestí, i de l’altra, redueix l’absorció de líquids des de l’intestí. Això fa que el contingut intestinal augmenti i es produeixi una acumulació d’aigua i electròlits a la llum del còlon, que també afavoreix un millor peristaltisme i que l’evacuació de les femtes sigui més fàcil.

Els seus efectes es noten entre 8 i 12 hores després de l’administració per via oral.

Altres principis actius