fbpx

Vilardell Digest

Vilardell Digest > Colitis ulcerosa

Colitis ulcerosa

La colitis ulcerosa és la inflamació difusa crònica de la mucosa del còlon. Aquesta malaltia es manifesta amb períodes d’inflamació i de remissió intermitentment. En la majoria dels casos, també afecta el recte i altres zones pròximes al còlon.

La colitis ulcerosa apareix a causa d’una resposta autoimmune continuada al còlon que produeix la inflamació.

La colitis ulcerosa afecta tant homes com dones i, habitualment, es detecta entre els 25-35 anys, tot i que hi ha un segon pic de diagnòstic als 65-75 anys. La prevalença d’aquesta malaltia a Espanya és de gairebé 8 casos per cada 100.000 persones.

Les causes d’aquesta malaltia són l’herència genètica i la combinació de factors ambientals infecciosos amb la flora intestinal.

El principal símptoma en el període d’activitat de la colitis ulcerosa és la diarrea amb sang o el sagnat rectal. En un terç dels pacients el símptoma inicial és el restrenyiment.

No es coneix un tractament que curi completament la colitis ulcerosa, però hi ha alguns tractaments farmacològics, biològics o quirúrgics que poden ajudar a millorar-la i a tractar-ne els símptomes.