fbpx

Vilardell Digest

Còlics

Els còlics són generalment pressió o dolors a l’abdomen. El dolor sovint apareix a la part superior dreta de l’abdomen, a prop del fetge i la vesícula biliar. De vegades els dolors apareixen just a sota de l’estèrnum. El dolor es pot irradiar cap a l’espatlla dreta i no millora quan es canvia de posició. El dolor pot durar des de pocs minuts fins a poques hores. Els episodis de còlics biliars sovint apareixen immediatament després d’un àpat, especialment si és alt en greix. També poden provocar nàusees, vòmits i pell o ulls amb icterícia.