fbpx

Vilardell Digest

Pàncrees

Entre altres funcions, el pàncrees és la principal fàbrica d’enzims digestius que se secreten al duodè, el primer segment de l’intestí prim. Aquests enzims descomponen proteïnes, greixos i carbohidrats.