fbpx

Vilardell Digest

Intestí prim

Format per tres parts (el duodè, el jejú i l’ili) l’intestí prim també descompon els aliments utilitzant enzims alliberats pel pàncrees i la bilis del fetge. L’intestí prim és la “sala de màquines” de la digestió, ja que és on s’absorbeixen la majoria dels nutrients. La peristalsi (contraccions) també actua en aquest òrgan, mou els aliments i els barreja amb les secrecions digestives del pàncrees i el fetge.

El duodè, en gran part, és responsable del procés continuat de descomposició. El jejú i l’ili són els principals responsables de l’absorció de nutrients al torrent sanguini. El que sobra (els residus) es mou dins de l’intestí gruixut (anomenat còlon).

Un nom més tècnic per a aquesta part del procés és “motilitat”, perquè implica moure o buidar partícules d’aliments d’un lloc a un altre. Aquest procés és altament dependent de l’activitat d’una gran xarxa de nervis, hormones i músculs.

Malaltia celíaca
La malaltia celíaca és la inflamació de tipus immunitari ocasionada per la ingestió de gluten i que afecta l’intestí prim. La causa d’aquesta malaltia és genètica i un cop apareix és permanent, el dany a l’intestí es produeix cada cop que s’ingereix gluten, independentment de si se n’aprecien símptomes o no. Els símptomes més freqüents de la malaltia celíaca són:
◦ Pèrdua de pes
◦ Pèrdua de gana
◦ Fatiga
◦ Nàusees o vòmits
◦ Diarrea
◦ Distensió abdominal
◦ Pèrdua de massa muscular
◦ Retard del creixement
◦ Alteracions del caràcter (irritabilitat, apatia, introversió, tristesa)
◦ Dolors abdominals
◦ Meteorisme
◦ Anèmia per dèficit de ferro

Malaltia de Crohn
La malaltia de Crohn és la inflamació crònica i intermitent del sistema digestiu i pot afectar des de la boca fins a l’anus. Habitualment es localitza a l’intestí prim, però hi ha un gran nombre de casos a la zona superior del tub digestiu.
Els símptomes més freqüents de la malaltia de Crohn són:
◦ Diarrea crònica durant més de 6 setmanes, dolorosa, incontinent i, de vegades, acompanyada de sang o moc
◦ Dolor abdominal, més freqüent al quadrant inferior dret de l’abdomen
◦ Pèrdua de pes

Síndrome de l’intestí irritable
La síndrome de l’intestí irritable fa referència a un conjunt de símptomes que apareixen al sistema digestiu i que es manifesten alhora. Aquests símptomes són:
◦ Dolor repetitiu a l’abdomen
◦ Canvis en les deposicions, que poden produir diarrea, restrenyiment o tot dos