fbpx

Vilardell Digest

Esòfag

L’esòfag és un tub muscular d’aproximadament 25 centímetres que s’estén des de la faringe fins a l’estómac. Els aliments són empesos a través de l’esòfag per mitjà d’una sèrie de contraccions anomenades peristaltisme.

Just abans de l’obertura de l’estómac hi ha un múscul important en forma d’anell que s’anomena esfínter esofàgic inferior. Aquest esfínter és com una porta: s’obre per permetre que els aliments passin a l’estómac i es tanca perquè s’hi quedin.

Si habitualment tens reflux, que causa acidesa estomacal i regurgitació (sensació que el menjar torna a pujar), pot ser perquè el teu esfínter esofàgic interior no funciona correctament.

Esofagitis
L’esofagitis és una inflamació que pot danyar els teixits de l’esòfag. L’esofagitis pot ser causada pels àcids de l’estómac que fan reflux a l’esòfag, per una infecció, per medicaments presos per via oral i per al·lèrgies. Els signes i símptomes comuns de l’esofagitis inclouen:
◦ Dificultat per d’empassar
◦ Dolor en empassar
◦ Dolor al pit, especialment darrera l’estèrnum, que es presenta en menjar
◦ Menjar empassat que s’encalla a l’esòfag
◦ Acidesa
◦ Regurgitació àcida

Reflux Gastroesofàgic
El reflux gastroesofàgic es produeix quan el contingut de l’estómac circula de retorn a l’esòfag. També s’anomena reflux àcid o regurgitació àcida, ja que els sucs digestius de l’estómac contenen àcids. Per això quan aquests àcids estomacals toquen el revestiment de l’esòfag poden causar acidesa. En condicions habituals no té conseqüències clíniques.

Malaltia per Reflux Gastroesofàgic (MRGE)
L’MRGE es produeix quan l’esfínter esofàgic inferior, el múscul que actua com a vàlvula entre l’esòfag i l’estómac, es debilita o es relaxa quan no ho hauria de fer. Això fa que el contingut de l’estómac viatgi cap a l’esòfag i provoqui acidesa estomacal. La regurgitació esofàgica se sol produir durant els àpats o immediatament després. El símptoma principal de l’MRGE és l’acidesa freqüent, però hi ha altres símptomes comuns:
◦ Tos seca i crònica
◦ Sibilació
◦ Asma i pneumònia recurrent
◦ Nàusees o vòmits
◦ Mal de coll, ronquera o laringitis (inflamació i irritació de la laringe)
◦ Dificultat o dolor en empassar
◦ Dolor al tòrax o a la part superior de l’abdomen
◦ Erosió dental o mal alè